4 Treffer anzeigen

Dokumente
Nationaal Archief Bestand
Druckvorschau

Marine Centraal Archief - Kaartenverzameling

Het archief van de kaartenverzameling van het Ministerie van Marine bevat nog slechts enkele atlassen. Het merendeel van de atlassen is sinds 1924 in bruikleen gegeven aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De collectie van zee-, kust en rivierka...

In: Nationaal Archief

Ministerie van Justitie: Centraal Archief Vennootschappen, NV-dossiers

Bij de oprichting van naamloze en later ook besloten vennootschappen was goedkeuring van de statuten door het Ministerie van Justitie vereist. Dit archief bevat dossiers inzake deze verlening van goedkeuring, grotendeels betreffende individuele na...

In: Nationaal Archief

Nederlands Gezantschap in China (Peking, Chunking, Nanking)

Het archief van het Gezantschap in China bevat voor de periode 1872-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Verder zijn er stukken over de Bokseropstand, de internationale nederzettingen en rechtbanken, de binnenlandse politiek, int...

In: Nationaal Archief